بروزرسانی و ارتقاء شبکه

به منظور بروزرساني و ارتقاء شبكه .سایت و فروشگاه نقشه ساز، از ساعت 23 دوشنبه(13 بهمن) تا 8 صبح سه شنبه(14 بهمن) دچار اختلال و قطعی خواهد بود. خواهشمند است در این ساعات به هیچ عنوان خریدی صورت نگیرد. با تشکر