نسخه رایگان جدید

نسخه جدید نرم افزار نقشه ساز (نسخه رایگان)

این نسخه مطابق برنامه جدید نقشه ساز میباشد و استاندارد های جدید مبحث نهم نیز در آن رعایت شده.براساس مبحث نهم ویرایش 1399
تیپ بندی ستون ها ( تا ۵۰ عدد ستون در هر طبقه و تا ۱۰ طبقه)  و
ترسیم پلان ستون گذاری
ترسیم تمامی مقاطع عرضی که در سازه استفاده شده است ( بدون محدودیت طبقه )
و ترسیم مقاطع ارتفاعی ستون ها تا ۳ طبقه

جهت دریافت برنامه روی لینک زیر کلیک کنید

فیلم آموزش استفاده از نسخه رایگان

نمونه نقشه ترسیم شده توسط نسخه رایگان نقشه ساز

برش عرضی ستون ها

برش طولی ستون ها