تصویر نقشه درصد فروش نرم افزار نقشه ساز

درصد خریداران نرم افزار نقشه ساز ( به تفکیک استان)

تیم نقشه ساز بسیار خرسند است که توانسته فروش نرم افزار خود را در سراسر ایران و حتی کشور های همسایه داشته و به کمک مهندسین بشتابد.آمار درصدی میزان فروش نرم افزار در کشور و همسایگان را در تصویر مشاهده میکنید.همچنین استان های تهران و اصفهان بیشترین خریداران به خود اختصاص داده اند.